Chào mừng bạn đến với Vĩnh Thành Steel
0272.3819696 thepvinhthanhvn@gmail.com HOTLINE: 0903759688

Chức Năng - Trách Nhiệm Phòng QC

Nguyên tắc tổ chức, thực hiện quản lý chất lượng.

 • Lấy chất lượng sản phẩm làm trung tâm
 • Việc bảo đảm và cải tiến chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công ty, được tiến hành thường xuyên, liên tục và ổn định.
 • Hướng vào khách hàng: Mọi tổ chức đều phụ thuộc vào khách hàng của mình và vì thế cần hiểu các nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, cần đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và cố gắng vượt cao hơn sự mong đợi của họ.

Chức năng, nhiệm vụ:

Hỗ trợ Ban Giám Đốc xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống quản lý chất lượng

 • Xây dựng, quản lý và phát triển các quy trình chất lượng trong toàn nhà máy
 • Tổ chức đánh giá nội bộ nhằm củng cố lại thiếu sót trong việc quản lý tại các phòng ban

Hướng các hoạt động tuân theo mọi tiêu chuẩn an toàn

 • Luôn cập nhật các tiêu chuẩn an toàn cho sản phẩm
 • Phối hợp với các phòng ban khác nhằm đảm bảo việc tuân thủ nội dung các tiêu chuẩn trong quá trình sản xuất một cách triệt để.

Quản lý chất lượng sản phẩm

 • Kiểm tra, quản lý chất lượng công đoạn xuyên suốt quy trình sản xuất từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm.
 • Sử dụng tốt các công cụ quản lý chất lượng, phương pháp 5W, kỹ thuật quản trị sản xuất 4M… để giải quyết các vấn đề phát sinh trong sản xuất
 • Cập nhật các tiêu chuẩn, tham mưu cải tiến các quy trình

Là cửa sổ để liên lạc với bên ngoài về các vấn đề chất lượng.

 • Tiếp nhận thông tin từ phía khách hàng
 • Phối hợp với các phòng ban để đưa ra hướng giải quyết tối ưu.
 • Lập danh sách, hồ sơ lưu lại toàn bộ các thông tin phản ánh về chất lượng, tiến hành đánh giá, cải tiến.

Là đại diện cho công ty trước các chứng nhận, đánh giá bên ngoài.

 • Lập kế hoạch, theo dõi các thiết bị hiệu chuẩn bên ngoài và nội bộ.
 • Nắm vững hệ thống quản lý chất lượng, các yêu cầu của ISO 9001-2015
 • Quản lý lưu trữ hồ sơ, tài liệu các quy trình liên quan.