Chào mừng bạn đến với Vĩnh Thành Steel
0272.3819696 thepvinhthanhvn@gmail.com HOTLINE: 0903759688

JIS G4053 Low - Alloy Steel For Machine Strcuture Use

 

Symbol

 

Chemical Composition
C Si Mn P S NI Cr Mo
SMn420 0.17~0.23 0.15~0.35 1.20~1.50 0.030 Max 0.030 Max 0.25 Max 0.35 Max
SMn433 0.30~0.36
SMn438 0.35~0.41 1.35~1.65
SMn443 0.40~0.46
SMnC420 0.13~0.18 0.15~0.35 1.20~1.50 0.35~0.70
SMnC433 0.18~0.23 1.35~1.65
SCr415 0.28~0.33 0.15~0.35 0.60~0.90 0.90~1.20
SCr420 0.33~0.38
SCr430 0.38~0.43
SCr435 0.43~0.48
SCr440 0.13~0.18
SCr445 0.16~0.21
SCM415 0.13~0.18 0.15~0.35 0.60~0.90 0.90~1.20 0.15~0.30
SCM418 0.16~0.21
SCM420 0.18~0.23
SCM421 0.17~0.23 0.70~1.00
SCM425 0.23~0.28 0.60~0.90
SCM430 0.28~0.33 1.00~1.50
SCM432 0.27~0.37 0.30~0.60 0.90~1.20
SCM435 0.33~0.38 0.60~0.90
SCM440 0.38~0.43
SCM445 0.43~0.48
SCM822 0.20~0.25 0.35~0.45
SNC236 0.32~0.40 0.15~0.35 0.50~0.80 1.00~1.50 0.50~0.90
SNC415 0.12~0.18 0.35~0.65 2.00~2.50 0.20~0.50
SNC631 0.27~0.35 2.50~3.00 0.60~1.00
SNC815 0.12~0.18 3.00~3.50
SNC836 0.32~0.40
SNCM220 0.17~0.23 0.60~0.90 0.40~0.70 0.40~0.60 0.15~0.25
SNCM240 0.38~0.43 0.70~1.00 0.15~0.30
SNCM415 0.12~0.18 0.40~0.70 1.60~2.00
SNCM420 0.17~0.23
SNCM431 0.27~0.35 0.60~0.90 0.60~1.00
SNCM439 0.36~0.43
SNCM447 0.44~0.50
SNCM616 0.13~0.20 0.80~1.20 2.80~3.20 1.40~1.80 0.40~0.60
SNCM625 0.20~0.30 0.35~0.60 3.00~3.50 1.00~1.50 0.15~0.30
SNCM630 0.25~0.35 2.50~3.50 2.50~3.50 0.30~0.70
SNCM815 0.12~0.18 0.30~0.60 4.00~4.50 0.70~1.00 0.15~0.30
SACM645 0.40~0.50 0.15~0.50 0.60 Max 0.25 Max 1.30~1.70